Power of eye

Kraften i ögonkontakt är enorm, visst kan man uppleva djup kontakt mellan människor utan ögonen om man är helt närvarande i det som sker.

Men vid rädsla, oro, i utmanande situationer som att föda är en barnmorskas fasta förankrade ögon guld värda när kvinnan vill bort i tron att hon kan skydda sig.

Att hålla […]