Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness kan beskrivas som ett sätt att vakna upp till livet. Det är ett förhållningssätt som innebär att man tränar förmågan att vara medvetet närvarande i nuet, (för det är i nuet vi lever, det förflutna är förbi och framtiden har ännu inte inträffat).

Mindfulness betyder att uppmärksamma det som sker på ett särskilt sätt: med medvetenhet, i nuet, utan dömande. Vi väljer, gång på gång, att vara här och nu, med en öppen, nyfiken inställning till livet.

Att tillåta sig själv vara den man är just nu och börja härifrån, varje ögonblick är ett nytt tillfälle, varje andetag en påminnelse. Kom ihåg att det är ditt liv, det du gör betyder mycket.

Mindfulness är en väg till ökad medvetenhet – vi kan tydligare se att vi har ett val.

Professionell handledning av personalgrupper som lär ut mindfulness

Kontakta Mecora för information

Anmäl ditt intresse

“Om vi tar ansvar för våra egna reaktioner istället för att hänga upp oss på andras brister och tillkortakommanden, infinner sig förlåtelsen och medkänslan helt naturligt. Kärleken kan börja flöda friare”