Medvetet Födande – instruktör
Medvetet Födande – Instruktör


För professionella
En intensiv tredagars-workshop som föregås av viss inläsning och egen träning samt en uppföljningsdag, totalt fyra dagar. Vid intresse kontakta Mecora

 Läs: Första kullen instruktörer klara!

Syftet är att du ska kunna hålla egna kurser eller lägga in delar i din befintliga kurs eller erbjuda din verksamhet/klinik detta.  Att förbereda föräldrarna på att använda kraften i nuet ger dem de bästa förutsättningarna för att få en bra upplevelse och även redskap för andra utmaningar i livet. Kursen ger också ett redskap för barnmorskor, läkare på förlossning.

Medvetet Födande fyller en kunskapslucka som finns om hur sinnet påverkar kroppen under födandet. Det bygger på den medvetna närvarons kraft, hur den ökar eller minskar och hur vi påverkar detta.
Lär dig och ta del av det unika och enkla koncept som är utarbetat och använt under många år av barnmorskor.

Innehåll:

 • Om lust att förbereda sig och lusten i födandet
 • Vad är Medveten närvaro och vad ger det för möjligheter
 • Mindfulness grundstenar/attityder
 • Teorin om hur vi påverkas av tankens kraft.
 • Hur sinnet påverkar  födandet
 • Stress, smärtupplevelsens teori
 • Målbilder  eller här och nu – vad är skillnaden mellan psykoprofylax och mindfulness i födandet?
 • Andningsmedvetenhet/andningsteknik
 • Kroppsnärvaro
 • Tekniker att få kvinnan mer närvarande
 • Om att återföra kvinnan/paret till nuet.
 • Partnerns uppgift som stöd och partnerns medvetna närvaro
 • Enkla kraftfulla övningar lärs ut blandat med teori och pedagogik.
 • Övningar för förlossningsförberedelse och för aktiv förlossning
 • Praktiska färdigheter att direkt ta med sig in till den födande på förlossningsrummet använda under födandet
 • Om din egen närvaro och övertygelse som instruktör.

 

 

 En månad innan kursstart då inläsning av boken ”Mindfulness en väg att hantera smärta” samt egen träning ingår som en del av kursen.

Tre dagar intensiv workshop. Fyllda med upplevelsebaserade övningar, teori, pedagogik samt alla övningar som ingår i  ”Mindfulness i födandet”-kursen samt för att stödja kvinnan under aktivt födande.

Samt uppföljningsdag. För reflektion, fördjupning och diplomering. Möjlighet att ingå i ett nätverk och annonsera via Mecora.

Kostnad:  10 500 kronor

Exkl. moms. (Möjlighet att dela fakturan)
Kursmaterial+CD+ förslag till kursupplägg ingår Boken ”Mindfulness en väg att hantera smärta” ingår inte.
Info +anmälan: maria@mecora.se
Maria Engström tel 0734-025 744


Leg.Barnmorska, Psykoterapeut och
Mindfulnesslärare (MBSR)

Maria är en av Sveriges ledande experter på mindfulness (medveten närvaro) inom graviditet, födande och tidigt föräldraskap. Är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn på Center for Mindfulness.
Maria har lett Instruktörsutbildningar i MindfulnesscenterAB`s regi och har föreläsningar och  utbildningar för personal

 

Är ni en grupp på minst tio personer på din ort så ordnar vi en kurs där.

 Mecora

Läs: Första kullen Mindfulness i Födandet-instruktörer är klara!

“Pusselbiten som lades på plats”

 

 

 

________________________________________________________________________________

Föreläsning, utbildning och handledning på plats

Ett förhållningssätt som bland annat bygger på medvetenhet, fokus och uppmärksamhet på nuet. Enkla andningsövningar och teori lärs ut som lätt kan förmedlas till föräldrar på FUB, eller direkt till paret på förlossningssalen. En del om förlossningsrädsla kan kompletteras med om så önskas.

Mindfulness/medveten närvaro i födandet ger:

 • stöd till den fysiologiska processen i födandet
 • Minskad smärtupplevelse
 • en postivare förlossningsupplevelse

 

Läs mer under föreläsning och workshop

För mer information och pris, kontakta Mecora. Referenspersoner till utbildningar, workshop och föreläsningar finns att kontakta.