Power of eye

Kraften i ögonkontakt är enorm, visst kan man uppleva djup kontakt mellan människor utan ögonen om man är helt närvarande i det som sker.

Men vid rädsla, oro, i utmanande situationer som att föda är en barnmorskas fasta förankrade ögon guld värda när kvinnan vill bort i tron att hon kan skydda sig.

Att hålla kvinna kvar här och nu med en stadig blick som guidar henne neråt in i kroppen är ett starkt  ”redskap”.  Du visar att det går, att det är ofarligt, att du har tillit, att du tror på henne.

Ibland kan hon ha den hjälpen av sin partner men ibland om rädslan tar över räcker ofta inte de ögonen eftersom de ögonen har inte den erfarenheten som barnmorskan har.

Det går, fortsätt, kom tillbaka, bra, guida henne inåt. Det händer att en kvinna lägger all sin energi i ögonen och vill liksom lämna över allt till dig. Uppmana henne kärlekfullt att lägga den kraften du ser i hennes ögon ner i sin kropp visa genom att stryka, beröra  henne med tydliga nedåt gående rörelser, låt henne prova att blunda emellanåt och uppleva skillnaden.

Idag behöver många ett tydligt stöd för att inte ”sticka iväg” mentalt när smärtan tar i och de flesta kan blunda och partnerns beröring guidar henne inåt men om inte det räcker så är ett fantastiskt sätt att  fixera den födande kvinnans blick så ser du direkt när hon far iväg i tanken eller fångas av känslan, då tar du kommandot och fångar blicken igen om och om igen.

Våra ögon är otroliga vilken ”apparat”.

maria♥

Comments are closed.