Anknytning

Vad är anknytning

 

beroende av dig, av din kärlek

 

Till föräldrar med en svår eller negativ eller bara en känsla av att det var mycket stress runt barnets födelse eller till föräldrar som har en känsla att inte känna fullt ut för sitt barn så är övningar i närvaro läkande och helande.

Människor knyter an till andra människor och djur hela livet  men när vi säger anknytning menar vi i allmänhet den som sker mellan föräldrar och deras barn. Anknytning förknippas med starka känslor för en annan människa. Forskning visar att en trygg anknytning under de första levnadsåren är en förutsättning för känslomässig säkerhet och självständighet senare i livet. Det handlar om att små barn i nära samspel med sina föräldrar bygger upp en säkerhet, en trygg bas  att det finns någon som skyddar dem vid hotande faror och andra svårigheter och är lyhörd för barnets perspektiv.

Det nyfödda människobarnet är extremt beroende av sin omgivning för att överleva.

Övningar i mindfulness riktar sig speciellt föräldrar, man eller kvinna  med en svår förlossningsupplevelse  eller en för tidig födsel. Men det kan även finnas andra tillfällen när stress påverkat dig såsom en separation, en förlust eller något annat stort som hände i samband med ditt barns födelse.

En svår förlossningsupplevelse som legat gömd och bortträngd och kommer upp till ytan när du väntar ett syskon. Ibland är det nästa barns födelse som triggar igång något – känslan av att inte veta hur ska jag komma att älska ett till barn.

Om du funderar och känner att det är något som saknas i relationen till barnet så prova att utveckla din egen närvaro för att på så sätt komma närmare ditt barn, ditt nyfödda barn eller ett större barn. Medveten närvaro eller mindfulness kan bearbeta och läka  händelser som kan ha orsakat stress. Stressen som kan ha lagt sig som ett filter mellan dig och barnet. En kvinna beskrev det som att det var en glasvägg mellan henne och barnet. Den glasväggen rasade när hon tillät sig känna alla de känslor som funnits inom henne och hon kom närmare sitt barn.

En påverkad anknytning ger långsiktiga konsekvenser inte minst om det kommer syskon och om den förlossningen blir en positivare upplevelse och om du kommer närmare det barnet  så om det finns en obearbetad upplevelse som gjort anknytningen påverkad så omedvetet kan det komma att spegla relationen mellan dig och det första barnet.

Ofta när vi känner att något saknas så är det så, lyssna på din intuition, din magkänsla

Hon var till låns eller jag var alltid arg på honom, jag skötte henne som en docka eller jag tyckte han bara var jobbig, jag blev lätt trött på henne är kommentarer som jag fått av kvinnor. Ofta finns en känsla av skuld,  skam, sorg, ånger och ilska etc. Sådana känslor trycker vi undan för det är inte OK att känna så inför ett barn tror vi. Genom att tillåta sig att känna det som pågår just nu och att tillåta dessa känslor och omfamna dem med acceptans och kärlek så kan läkning ske och mellanrummet er emellan minska. I mellanrummet finns stress, ett skydd för att inte kännas vid det som hände eller det som har varit.

Många har fått höra att så kan du inte känna,  inte behöver du känna skuld. Det  “rådet” är inte alls läkande. Att istället tillåta sina känslor är läkande.

Finns en känsla skuld så tillåt den känslan av skuld, även om du vet att du inte har någon skuld (och du har ingen skuld!). Du kanske har en känlsa av att jag borde gjort det eller inte det. Genom att gå in i känslan, andas ner i gråta om du behöver,  först då kan skuldkänslorna luckras upp och försvinna. Det kan vara sorg  en sorg över att ha missat den första tiden med barnet, en sorg över att inte ha känt kärlek , varit arg på, inte tagit hand om på bästa sätt  etc.

När du övar mindfulness så dyker  känslor upp gå då rätt in där i känslan och tillåt och  omfamna den med kärlek och acceptens av hela dig. Andas in där, du gjorde vad du kunde och förmådde i den stunden, hur hade du kunnat göra annorlunda? Isåfall hade du gjort det. Döm inte dig själv. Nu kan du med medvetenhet acceptera att så var det och börja om från nu detta ögonblick. När du läkt det som varit släpper du taget om det och är med ditt barn här och nu i stunden från och med nu. Släpp det förflutna, innehållet finns kvar men släpp taget om det du inte kan förändra genom att uppskatta nuet.

Små barn barn tänker inte, de enbart känner. Barnet kan reagera på olika sätt med att dra sig tillbaka eller att bli mer aktiv och högljudd om anknytningen är påverkad

Barnet föds med ett anknytningsbeteende, att röra sig mot föräldern, att ta på, krafsa på, titta djupt in i ögonen. Allt för att skapa band emellan så barnet ska bli omhändertaget, älskat. I vått och torrt!

Närhet utsöndrar  hormonet Oxytocin  då vi rör vid varandra. Det är det hormon som binder ihop oss, skapar relationer mellan människor. När det gäller närheten till ditt barn lyssna på din egen inre känsla, din intuition.Vad vill du innerst inne? Ligga med barnet tätt intill tills det somnar, gör då det Ett barn kan inte få för mycket  närhet! Ett barn kan inte skämmas bort! Ett barn kan bara få för lite närhet. Ju mer närhet de får de första åren ju  tryggare blir barnet och kommer så småningom bli mer självständigt än de barn som man försöker att få självständiga direkt.

Vi föds närvarande och livet och uppfostran för med sig ett beteende för många av oss att inte tillåta oss att känna det vi känner. Vi ska vara lagom, lagom glada lagom inte vara ledsna besvikna etc. När vi inte tillåter oss känna det som är så lagras känslor och vi kan känna oss avstängda stressade obekväma etcEn mamma pussar sitt barn

 

Jag har skapat mindfulnessövningar anpassade till föräldrar och små barn de har kommit till efter möten med kvinnor som inte hade  knytit an fullt ut till sina barn. Mindfulnessövningarna som jag utvecklat har kvinnan  sedan utfört tillsammans med sitt barn. Om det finns en känsla hos dig som förälder att något fattas i relationen till mitt barn kan övningar, som passar lika bra för män som för kvinnor,  hjälpa dig att känslomässigt komma närmare ditt barn.