Press

Press

Svensk förening för Psykosocial Obstetrik och Gynekologi – SFPOG

Mindfulness som metod i födandet – En copingstrategi som fokuserar på det innevarande ögonblicket

http://mindfulnessbloggen.se/2009/05/mindfulness-i-fodandet/

“Mindfulness i födandet”

 www.niomanader.se- intervju januari 2009:

“Mindfulness i födandet”

Vetenskaplig uppsats – Högskolan Dalarna 2008:

Engström, Maria (2008). Fem kvinnors beskrivning av hur de hanterade förlossningssmärtan efter mindfulness-baserad förlossningsförberedelse. : en kvalitativ pilotstudie.

Föräldrar&barn – GRAVID april 2009:

Viktigaste verktyget finns i ditt huvud! (Endast i tidningen)

Dalarnas Tidningar – 2008:

Meditation ska hjälpa mot förlossningssmärta

Det är unikt i Sverige

Fler söker hjälp för förlossningsrädsla

Det borde ingå i föräldrautbildningen

Vi Föräldrar – GRAVID augusti 2008:

Föd med mindfulness

Mindfulness-en snabbkurs

Dalarnas tidningar – juli 2007:

Sara vågade föda barn igen

Fler söker hjälp för förlossningsrädsla