Webbkurs: Mindfulness i Graviditet, Födande och Föräldraskap MGFF

Webbkurs

Ta din dator till hjälp med att öka din medvetna närvaro under din graviditet, din förlossning och det tidiga föräldraskapet.

  Registrera dig här

Maria Engström, barnmorska vägleder dig genom hela programmet. Maria säger:

Med detta unika program får du via datorn hjälp att bli lugn, fokuserad och mer närvarande samtidigt som du förbereder dig inför din förlossning och att bli förälder.

Förutom att öka välmående och minska stress och oro så förbereder du dig för födandet. Det finns en mängd andra fördelar med träningen, så som:

 • Ökad tillit till din kropp
 • Ökad förmåga att hantera smärta
 • Ökad trygghet inför födandet
 • Ökad kontroll av din uppmärksamhet (välja, styra och behålla den)
 • Ökat tålamod
 • Ökad förmåga till medveten närvaro med ditt barn
 • Bättre relationer

Syftet med detta program är att du ska öka din förmåga tillmedveten närvaro för att både kunna njuta mer och hantera de förändringar graviditeten för med sig samt känna att du har en strategi i födandet.

Du kommer också få redskap för att lättare bryta stress och orospiraler.

Om MGFF

Att träna mindfulness under graviditet via datorn på detta sätt är helt nytt sätt att förbereda sig inför födandet. Så här fungerar programmet:

 • Du kan börja träna programmet mellan graviditetsvecka 24 -30
 • Du lyssnar på en introduktion och får mer information vid två tillfällen under vart och ett av de 8 stegen i programmet
 • Du övar framför datorn till exempel under en paus på jobbet eller hemma – Förslagsvis 2 ggr om dagen, 10 minuter per gång, 4-6 dagar i veckan
 • Du får enkla vardagsövningar för att du ska kunna omsätta din träning direkt i vardagen
 • Programmet kan genomföras på 8 veckor. Du har tillgång till det under 15 veckor
 • Du kan bjuda in din partner att träna med dig
 • Du kan genomföra ett stress- och ett mindfulnesstest när du startar och när du genomfört programmet

Du tränar alltså på tre sätt:

1. Koncentrerad träning vid datorn 10 minuter 1-2 gånger dagligen
2. Vardagsövningar som du har nytta och glädje av i ditt dagliga liv.
3. Övningar med din partner inför förlossningen
MGFF-programmet kostar, för 15 veckor, 595 kronor inklusive moms. Om du därefter vill fortsätta träna betalar du 150 kronor inklusive moms per månad.

Programmet är gjort av barnmorskan Maria Engström i samarbete med Mindfulnesscenter och läkaren och mindfulness-instruktören Ola Schenström.

Programupplägg

Steg 1 – Andetaget – ditt ankare till nuet
Steg 2 – Närvaro i din kropp
Steg 3 – Hantera stress
Steg 4 – Medvetna rörelser
Steg 5 – SOAS
Steg 6 – Att hantera smärta
Steg 7 – Att föda
Steg 8 – Första tiden med barnet