Föredrag och workshops

GE DIGITAL CAMERA

Mecora föreläser på högskolor, landsting, hos privata vårdgivare eller andra intresserade. Kontakta Mecora för mer information.

Föreläsningar/workshops

Mindfulness

Mindfulness – en väg till medveten närvaro i mötena med andra och mig själv, både på arbetet och hemma. Vad är det? Hur använder jag mig av det? Planeras efter beställarens behov.

Förlossningsrädsla

Många kvinnor är idag oroliga inför sin förlossning. Varför är kvinnor rädda och varför är kontrollbehovet så stort? Hur kan man hjälpa kvinnor att bli mer tillfreds med den ovisshet som det innebär att vänta och föda sitt barn. Hur skapas tillitsfulla möten och hur gör man för att leda kvinnan in i sin kropp och “lämna huvudet” så att de oroliga tankarna och känslorna minskar. Passar för alla som jobbar med förlossningsrädda kvinnor.

Längd: 2 timmars föreläsning eller kan göras som en heldagsutbildning med praktiska övningar

Föreläsning – Medvetet Födande

Om att föda medvetet att vara medvetet närvarande när man föder och när man hjälper den födande
Hur lär vi kvinnor att vara i födandet, hur kan vi som personal bli mer närvarande i mötet med kvinnan. Om uppmärksamheten och tankens kraft och om att lära kvinnor och deras partner att utnyttja andningen fullt ut under värkarbetet.

Längd: 2 timmars föreläsning eller som en heldagsutbildning med praktiska övningar

Närvaro på BB

  •       Vad är medveten närvaro, fakta, övningar
  •        Det närvarande samtalet
  •        Anknytning det normala skeendet
  •        Vad stör anknytningen – om stress, rädsla, mobiler, datorer mm
  •        Skillnaden mellan mamma och pappa i anknytningen efter förlossningen
  •        Anknytning mellan mor och barn efter sectio, pappans roll
  •        Stress efter långdragen förlossning eller störtförlossning – hur påverkar det mamma och barn-relationen
  •        Amningskampen – Stress och amning
  •        Hur medveten närvaro kan vara ett hjälpmedel

Längd: 2 timmars föreläsning eller som en heldagsutbildning med praktiska övningar

Anknytning – hur stärker jag bandet?

En svår förlossningsupplevelse kan ge kvinnor en påverkad anknytning. Hur läker jag den kvinna som inte fullt ut knytit an till sitt barn? Både teori och praktik.

Längd: 1 timme

 

”The more fearful a person, the more he uses the mind.”
Osho