Rädd att föda – förlossningsrädsla

LustAttFoda_heart_2014_smallRädd att föda – förlossningsrädsla

 

Yogaställning knä DSC_0049Är du rädd för att föda och behöver stöd och en strategi så finns hjälp att få. Jag har lång erfarenhet av att hjälpa förlossningsrädda kvinnor till fina förlossningsupplevelser och bearbetande av gamla trauman och upplevelser.
Du kan få stöd hjälp via telefoncoachingsom jag har mycket god erfarenhet av att det fungerar mycket bra eller om du har möjlighet till individuellt besök hos mig i Malmö, du väljer.

Vi börjar med att gå igenom vad som hindrar dig att tänka dig att gå igenom en förlossning. Jag kan skriva en anteckning du tar med till din förlossningsavdelning eller hjälper dig att formulera ett förlossningsbrev till din barnmorska.

telefon Vanligaste är att ett eller två samtal räcker , under andra samtalet pratar jag med partnern (om ni vill det) en stund om vad han/hon kan göra och på vilket sätt stötta dig under graviditeten och under födandet. Läs mer om förlossningsrädsla längre ner på sidan.

OBS, jag vet att det ibland är kejsarsnitt som blir den bästa lösningen, jag hjälper dig komma fram till vad som är bäst för dig och råder dig vilken kontakt du behöver ta isåfall.

Ett samtal på 60 min under graviditet inklusive uppföljning på 30 min efter förlossningen kostar 950 kronor (du får även MP3 med övningar). Två samtal under graviditet samt ett uppföljningssamtal kostar 1750 kronor.

KONTAKTA MIG HÄR skriv kort om din rädsla så ringer jag så bokar vi in en tid som passar dig.

 

 

Läkande samtal efter svår förlossningsupplevelse

Moe m barn 2490Ta hjälp om du inte känner dig glad efter förlossningen och om känslan till ditt barn inte riktigt infinner sig. Anknytning är en process som startar vid födelsen men kan bli påverkad av stress. Det är lätt att med komma närmare genom att släppa känslomässig stress som kan ligga mellan dig och ditt barn. Läs mer om anknytning här

KONTAKTA MIG HÄR skriv kort om din rädsla så ringer jag så bokar vi in en tid som passar dig.

 

Förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla har alltid funnits kvinnor har varit oroliga, fundersamma och rädda för smärtan och ovissheten att inte veta hur det kommer att vara eller hur det kommer att bli. Fler och fler kvinnor och även män är idag rädda inför sin förlossning. Rädslan kan ha funnits där redan innan graviditeten, der finns kvinnor som valt bort barn pga. av rädslan för att föda. Att vara orolig inför sin förlossning är helt normalt det är ju något nytt och stort man ska vara med om.

Normal oro gör att vi förbereder oss, vi ska vara med om något där man i förväg inte vet hur lång tid det tar eller när det börjar eller hur det kommer att sluta. Men de förlossningsrädda kvinnorna är mer än lite oroliga de kan känna en stark rädsla till ångestfylld skräck. Även om vissa skulle vilja så kan vi inte välja bort att föda det barn som väntas. Många tänker att kejsarsnitt är enda lösningen för att känna så lite som möjligt och för att få det så kontrollerat som möjligt.

I Sverige idag kan vi inte helt på egen hand bestämma oss för  kejsarsnitt. Vi behöver ha en anledning som visar att det finns skäl nog att utföra ett kejsarsnitt eftersom det är en stor operation som kan medföra risker och utförs av en läkare som blir ansvarig. Att som förlossningsrädd kvinna få stöd och hjälp att övervinna sin rädsla och bygga upp ett mod att våga föda och att göra det med en positiv upplevelse ger en starkare självkänsla. Men vi är olika och har olika starka hinder i vägen så för vissa kvinnor är ett planerat kejsarsnitt enda och bästa lösnigen.

 

Varför är vi rädda

Vi är rädda för vad som ska hända under förlossningen. Vi kan ha hört skrämmande förlossningsberättelser. Vi är helt enkelt rädda för det som ännu inte inträffat. Vi är rädda för det som kan hända. Smärtan skrämmer många, man vet inte hur man ska klara av smärta.  Det är inte bara smärtan som skrämmer, det är det okontrollerade att inte veta hur lång tid det tar när det börjar, hur det slutar etc. Kommer jag att få panik? Hur jag kommer att reagera ? Man är rädd för att gå sönder och att det ska bli skador som kvarstår. Många är rädda att det ska hända barnet något.

Många kvinnor får tankar som ” tänk om jag inte klarar det”, ”jag kommer inte att orka”, ”tänk om barnet dör”. Många kan ha orealistiska förväntningar och föreställningar på hur en förlossning ska vara. Kvinnor som genom gått en förlossning och upplevde den svår eller negativ är rädda för att föda igen. Alla dessa rädslor ar förståeliga eftersom de kan hända! Men eftersom hela livet är något vi går igenom utan garantier så blir förlossningen ”samma sak” att vissa risker kommer vi inte undan och genom att hantera oron så att kroppen är i ett tryggt och tillitsfullt tillstånd under födandet så minskar riskerna avsevärt.

Vilka är rädda?

Förstföderskan

Förstföderskan kan vara rädd för smärtan, att inte veta hur smärtan kommer att upplevas, hon är rädd för att överlämna sig åt något hon inte har kontroll över. Hon är rädd för det som kan hända. Att inte veta om hon får panik, att inte få hjälp och tillräckligt med stöd. Det kan finnas depression, panikångest eller fysiska sjukdomar som gör att man inte tror på sin förmåga att föda. Ibland saknas en tillit till sin egen förmåga. Ibland är det tidigare traumatiska händelser i livet som gör sig påminda. Obehagliga minnen av sjukhusbesök som liten Även minnen som vi inte kommer ihåg kan göra sig påminda. Kroppen har ett eget minne, ett kroppsminne, så om du har varit med om traumatiska händelser tidigare i ditt liv så kan det göra sig påmint under graviditeten du blir orolig vet inte riktigt varför. Finns det ett obearbetat trauma så finns det känslor lagrade i kroppen som gör sig påminda säger ifrån genom att du  bli rädd, drar sig undan ”det där tänker inte jag göra”. och kroppen vill inte uppleva den psykiska smärtan som då finns lagrad. Sådana minnen behöver oftast bearbetas för att våga gå in i en förlossning.

Förstföderskan behöver hjälp att hitta tilliten till sin kropp; till vården och förbereda sig och hitta strategier som hon känner att kan använda sig av i födandet.

 

Omföderskan

De omföderskor som är förlossningsrädda har ofta upplevt förlossningen svår den första gången, det kan handla om att de varit oförberedda på hur de skulle hantera förlossningssmärtan och ovissheten under sin första förlossning. Förlossningen hade ett långdraget förlopp, hon tyckte smärtan var outhärdlig. De kanske inte fick tillräckligt stöd av barnmorskan och kände sig utelämnade. Många omföderskor har beskrivit hur de stängde av sin kropp, de ”var i huvudet”, de kände sig inte närvarande, tankarna hade tagit över. Och de hade inga strategier och inte rätt stöd som hjälpte dem tillbaka till nuet.

 Omföderskan som är förlossningsrädd behöver berätta sin egen upplevelse, sina tankar och vilka känslor som fanns och finns kvar och tillåta de att komma till ytan för att bearbeta och kunna gå vidare.  Hon behöver många gånger professionell hjälp för att släppa taget om den gamla upplevelsen och kan då förbereda sig för den kommande förlossningen för att vara närvarande i den och få en helt annan upplevelse.

 

”Du har aldrig fött det barn du väntar nu, det är ett annat barn, din kropp är inte densamma som förra gången, det blir en helt ny upplevelse, ta med de erfarenheter du fått som kan hjälpa dig att förbereda dig bättre denna gång, att vara tydlig med vad du behöver etc. men separera sedan upplevelserna av den tidigare förlossningen och den som ska komma”

 

Förberedd

Kvinnor behöver veta hur de ska göra när värkarna börjar hur smärtan ska hanteras vilka smärtlindrings alternativ det finns och deras partner eller stödperson behöver veta hur de kan hjälpa kvinnan. Att känna sig förberedd inför förlossningen är jätteviktigt..

Att föda barn är någonting kroppen kan göra utan att vi behöver lära oss det, men det vi behöver lära oss är hur vi kan låta kroppen arbeta med det den kan. Vi behöver lära oss att stilla vårt sinne våra tankar så att vi kan följa kroppens arbete i lugn och ro.

 

Smärtan oroar oss, utan smärta skulle vi förmodligen inte vara så oroliga och vi skulle heller inte förbereda oss så mycket. Det är en stor händelse i livet att föda barn-. Livet blir aldrig som tidigare, det är en stor förändring. Förlossningssmärtan hjälper oss att stanna upp, att förstå att vi behöver förbereda oss för detta stora att bli föräldrar.

Smärta  är normalt en varningssignal till kroppen, något som säger att det är fel vi behöver göra något för att eliminera smärtan. att föda barn är väl det enda tillfälle när smärtan är precis tvärtom, den öppnar din livmoder, den för dig närmare ditt barn. Smärtan kommer i intervaller den börjar som en svag molvärk för att bli starkare och starkare, det är något man växer in i.

sträva efter att välkomna den ta emot den, smärtan ska vara där smärtan öppnar din livmoder, den är ofarlig men du kan ta hjälp av smärtlindring när du behöver

 

 Att vara ”här och nu” är att vara vaken och uppmärksam på det som sker i stunden, att hålla sin uppmärksamhet på den aktuella verkligheten. ”Just nu föder jag barn och det här kan jag göra och ta hjälp av”.

 

Vilka tankar har du inför födandet?

 Tankar

Tankar avlöser varandra, vi kan inte stoppa våra tankar, vi kan inte få dem att sluta komma men vi kan ge de mindre makt över oss. Hos förlossningsrädda kvinnor är många tankar automatiska, de kommer utan att vi vill att de ska komma.

Tankarna påverkar oss genom att de ger oss känslor. Tankar är tankar och de kommer inte alltid med sanningen. Vi kan börja ifrågasätta våra tankar. T.ex. ”Jag kommer inte att klara smärtan” Ifrågasätt den tanken genom att medvete säga till dig själv: Varför skulle inte jag klara smärtan, jag ska ta den hjälp som finns och förbereda mig”

Föreställ dig att du har en STOPP-skylt , varje gång du får en tanke som gör dig orolig. Säg stopp, vänta nu vad säger tanken? Jag klarar det inte! Jag kommer inte att orka, jag vill inte, det går inte etc.

Säg medvetet till dig själv trots att det känns konstigt: Min kropp klarar att föda med stöd och hjälp. Min kropp orkar att föda. Och ju mer du kan lämna de negativa automatiska tankarna så minskar de svåra känslorna.

 

Vara i sin kropp

Vårt fokus  ligger oftast  i huvudet och vi uppmärksammar inte vår kropp lika ofta. Så när vi ska göra något som att föda barn och kroppen ska göra allt jobb och vårt huvud/vårt sinne bara ska följa med och acceptera då blir det många gånger svårt om vi inte har en strategi och är förberedda på hur vi ska göra. Vi behöver vara i kontakt och ha fokus i kroppen för att vara närvarande i nuet då kan tankarna i bakgrunden och inte påverkar dig lika mycket.

 

Känslor

Alla människor har känslor och alla känslor positiva som negativa är viktiga för vår överlevnad. Många av oss har lärt oss att det är mer ok med de positiva känslorna varför vi många gånger inte tillåter oss att känna de negativa fullt ut. När oro och rädslan kommer känner vi den på ytan och försöker bli av med den genom att distrahera oss med andra saker som dator, tv, mat, etc. Prova att istället erkänna och tillåta din rädsla Sätt dig ner andas in i kroppen in i känslan prova att lämna tankarna i bakgrunden genom att ha fokus på känslan och kroppen.  Känslor är ofarliga. Säg till dig själv: det är ok att känna det jag känner,  jag ska gör det bästa i denna situation genom att förbereda mig och ta hjälp.

 

Rädsla är en känsla som gör att vi vill fly, kämpa eller ge upp. Det är överlevnadstrategier i hotande situationer. Nu ska du göra något som du kommer att få hjälp med som inte är livshotande, du ska göra något positivt, det kan hända saker men det hjälper inte att tänka på allt som kan hända det gör oss bara mycket mer stressade. Är vi stressade så tänker vi ännu mer och rädslan får ännu starkare fäste.  Rädslan föregås oftast av tankar om vad som kan hända eller tankar om att inte klara av smärtan, att vilja ha det på något annat sätt etc.  Automatiskt så spänner man sig och blockerar sig ännu mer.

Kontakta mig så får du en experts bästa hjälp
Tel:0734-025 744
maria@mecora.se

 

mecora_heart_liten