Första kullen Mindfulness i Födandet-instruktörer är klara!

Första kullen Mindfulness i Födandet-instruktörer är klara!

“Pusselbiten som lades på plats”

 Då har det äntligen hänt efter stor efterfrågan. Mecora har startat utbildningar till Mindfulness i födandet-instruktör.

Syftet är att de här instruktörerna ska ha egna förlossningsförberedande grupper eller att bli en mentor på sin förlossningsavdelning eller mödravårdscentral och inspirera och dela kunskapen vidare till de övriga i personalen. Det var ett antal oerhört entusiastiska, motiverade barnmorskor och en mycket erfaren yogalärare som kom till den första utbildningsomgången. Erfarenheten var gedigen och för många lång inom förberedelse, mödravård, förlossning, som psykoprofylaxinstruktörer, gravidyoga och stöd till förlossningsrädda kvinnor.

Deltagarna hade förberett sig genom att läsa en bok om mindfulness, ”Mindfulness en väg att hantera smärta”,  och tränat mindfulnessmeditationer själv för att få in upplevelsen i kroppen. Mindfulness i födandet handlar om hur vi kan få kvinnan och partnern att släppa allt annat och med stöd och bekräftelse gå rakt in i upplevelsen av det som pågår nu i kroppen, för så länge du kan vara fokuserat närvarande  så hanterar du smärtan utan rädsla.       Vissa kvinnor kan vara inne i födandeprocessen hela förlossningen medan vissa kan det ett tag, eller till och från   och behöver lägga till annan smärtlindring. Oavsett så är detta en grund att ha med oavsett hur förlossningen blir eller avslutas. Paret har stöd av den medvetna närvaron och ju mer närvarande i kroppen hon kan vara med det som pågår ju längre kommer hon i  födandet av sin egen kraft och energi och utan stress och har nytta av det även vid ett kejsarsnitt.

 Flera av deltagarna hade tidigare gått psykoprofylaxutbildning och varit nöjda med den, men så småningom känt att de saknat något. Något som inte gått att sätta ord på och ett uttryck som jag hört flera gånger tidigare när det gäller mindfulness i födandet så är det att det är ”pusselbiten som saknades”.

Det är varandet, den medvetna närvaron, mindfulness eller det som vi kallar att vara ”här och nu”  som är pusselbiten. Och det är det som är det svåra idag när vi är så distraherade och därför behöver i princip alla mer eller mindre träna in det före förlossningen. Det är ett förhållningssätt till livet så fördelarna är många även efter förlossningen.

Det är ett  förhållningssättet som stöder dig att acceptera verkligheten som den är (och att komma ihåg att den förändras ständigt), att inte sträva någon annanstans, släppa målet under födandet att vara i kroppen, i processen.  Att ha tillit, tålamod, och en nyfikenhet som inte säger att det blir som förra gången, eller som mamma hade det, utan det här är en ny gång en ny kropp ett nytt barn.

Att släppa taget om idéer att det ska vara på ett särskilt sätt att (jag säger inte att det är lätt bara att det går) att jobba med att släppa taget om alla egots tankar som säger att nu räcker det, nu är det inte roligt längre, det går inte (visst finns en individuell gräns men de flesta ger mentalt upp långt innan kroppens gräns är nådd. Att om och om släppa det mentala intellektet, egot,  som säger allt detta, att om och om igen gå till kroppen och få stöd att våga be om hjälp, mycket hjälp i vissa fall.  

Att förbereda partners, blivande pappor på att ”om du jobbar med din egen närvaro och släpper fokus på allt annat under värken du också, t.ex CTG-apparater och fokuserar blicken och ditt hjärta på att hjälpa kvinnan fokusera ner i det som sker, så sker en synergieffekt, energin ökar och kvinnan får extra kraft. Det är fantastiskt att se och här behöver vi VÅGA vara tydliga med hur mycket han/hon kan göra för kvinnan. Att sitta i stolen är oftast inte ok om vi ser att kvinnan skulle hantera det lättare med stödet. Visst är vi unika och alla vill inte ha stöd, jag vet det. T.ex kvinnor som föder hemma kan ofta gå helt in i sig själv att de blir störda av ett stöd. Men de flesta som föder på sjukhus behöver mycket stöd det är min uppfattning efter drygt 20 år inom förlossningsvården.
Skillnaderna mellan Mindfulness i födandet och psykoprofylaxen är vid första anblicken inte så stora, man kan inte alltid se vid blicken på en kvinna vad hon tränat, ibland är det tydligt att se om hon andas kort lätt, vilket vi inte lär ut inom mindfulness.
Den stora skillnaden är förhållningssättet, med acceptans, släppa målet och strävan och bara fokusera på upplevelsen i nuet, och den utgör en stor skillnad, jag vill tom kalla detta ett paradigmskifte som är på gång och inte bara inom förlossningsvården utan i hela samhället, att vi behöver möta och lära oss att vara i det som är istället för att skydda oss mot smärta och känslor med piller…..
Vi är skapade att hantera livets utmaningar men då vi lärt oss av med det som barn så är det inte självklart, det är något vi behöver åter erövra som vuxna ofta.Jag har själv återerövrat förmågan att känna alla mina känslor, att våga stanna i smärta och tom känna glädje  över att jag kan hantera sorg och svåra känslor genom att ”vara” i dem.
Jag återger här några upplevelser efter kursen och kom ihåg att dessa fantastiska barnmorskor inte var några duvungar, de var mycket erfarna och upplevde nu ett fördjupat sätt som kändes rätt att visa föräldrarna. Det är inte bara enkelt att plötsligt byta ut ord och förhållningssätt, barnmorskor har sagt att det känns svårt, osäkert, som på svag is till en början då man är van att veta vilka ord och vilken attityd man har och nu plötsligt inta en ny attityd är ibland svårt men samtidigt med en känsla av att det är rätt. Jag säger som ofta, PROVA, PROVA, prova på alla du möter oavsett om de fött flera barn tidigare. Kvinnan får hjälpen att gå djupare inåt och det är essensen av det hela, då får hon alla hjälp av de bästa hormonerna som är menade att flöda under födandet så kvinnan mår bra efteråt, vilket hon inte alltid gör idag. Som en kvinna sa efter att verkligen haft en fantastisk tredje förlossning, jag var euforisk i två veckor efteråt. Vi har mycket att lära inom förlossningsvården, vi har bara börjat….
   Några upplevelser från dessa kursdeltagare:
“Jag känner att jag har en stor längtan att föra ut det här”
“Har fått viktiga verktyg som jag kommer använda mig av, jag har tidigare uppfattningen om att andningen är svår men nu känns det lättare att förmedla”
“Kursen har givit mig både teori och praktik och en grund att stå på och bekräftat mina egna ideer och tankar om vad som känns rätt, men jag inte kunnat sätta fingret på”
“känns helt rätt, jag vill åka hem och börja imorogon”
“Jag har fått en djupare förståelse av vad närvaro betyder i födandet”, det har varit ett fantastiskt sätt att hjälpa kvinnor i svår latensfas, som är oroliga för födandet och har svårt med vaginalundersökningar” och alla andra”
“Som erfaren barnmorska så sätter det ord på det jag saknat som jag inte haft ord för”
Flera beskriver att mindfulness varit ett redskap för de själva för att öka energi, minska stress, öka tålamodet  och lättare släppa tankar som ältar.
En ny kurs planeras, så skicka ett mail till Mecora om du är intresserad.    Hälsningar Maria♥