Utbildning för personal

Läs om Medvetet Födande här

Föreläsning, utbildning och handledning på plats

Ett förhållningssätt som bland annat bygger på medvetenhet, fokus och uppmärksamhet på nuet. Enkla andningsövningar och teori lärs ut som lätt kan förmedlas till föräldrar på FUB, eller direkt till paret på förlossningssalen. En del om förlossningsrädsla kan kompletteras med om så önskas.

Mindfulness/medveten närvaro i födandet ger:

  • stöd till den fysiologiska processen i födandet
  • Minskad smärtupplevelse
  • en postivare förlossningsupplevelse

 

Läs mer under föreläsning och workshop

För mer information och pris, kontakta Mecora. Referenspersoner till utbildningar, workshop och föreläsningar finns att kontakta.