Latensfasen eller förvärkar

Förvärkarna kallas latensfasen, den första

och viktiga delen i födandet

Här kommer viktig information om latensfasen och hur ni kan hantera denna viktiga fasen i födandet.

Viktigaste vill jag ibland kalla den för att det är så oerhört vikitgt att hantera denna fas på ett bra sätt så du kommer in i födandet och välkomnar värkarna istället för jobbar emot. Jobbar du emot kroppen redan här och direkt känner ett motstånd mot det som pågår så kommer det påverka resten av förlossningen väldigt mycket. Redan här i denna fas blir många kvinnor stressade oroliga för hur det ska gå, blir rädda att man inte kommer att klara av det och vill att sjukvården (förlossningspersonalen) ska GÖRA något. I detta läge så har tankarna tagit över och gett upphov till oro eller rädsla och borta är lugnet och acceptansen för det som pågår.

Tyvärr får allför många som har en lång och svår latensfas råd att bryta den med Bricanyltablett för att få vila istället för råd om hur de ska hantera den. För hantera den kan alla, men det krävs vilja och fokus och rätt förberedelse eller bra råd i stunden. Visst finns det ibland ett behov av att bryta den med medicin om du som kvinna har stor sömnbrist, men kom ihåg att det vanligaste är att det startar på natten när du lagt dig för att sova för då slappnar du av och värkhormonet Oxytocin får utrymme i din kropp.

Fasen börjar med att sammandragningarna som tidigare varit smärtfria nu börjar bli smärtsamma. Kroppen börjar förbereda sig genom att göra livmodertappen mjuk för att kunna dra sig uppåt, tunnas ut och öppnas upp. Det kommer mer slem som efter ett tag blandar sig med lite blod. Latensfasen är ibland förlossningens längsta fas. Denna period är du oftast hemma om du hanterar det. Försök att se denna period  som varar mellan några timmar till några dagar – som nödvändig (för det är den) och som en jättebra träningsperiod inför det aktiva öppningsskedet. Säg till dig själv att det är väl inte konstigt att kroppen behöver lång tid på sig att mjuka upp sig och anpassa sig efter barnet, inte konstigt att det kan ta många många timmar. Timmar som även är en förberedelse för att ta emot barnet. Det är något stort på gång.

Prova att hitta en vördnad och en tacksamhet för din kropp som först har skapat ditt barn och sedan vet precis hur och när den ska sätta igång processen att föda. Ju mer oro och stress för att smärta och  ovisshet är svår att handskas med ju svårare har kroppen att sätta igång förlossningen eftersom ämnena som stress och oro sänder ut i kroppen hämmar ämnet som sätter igång förlossningen.

Välkomna denna period

Vi kan nu börja kalla sammandragningarna för värkar. Värkarna känns, åtminstone inledningsvis, mer som stark mensvärk men kommer alltid att ha smärtfria pauser. Värkarna kommer ganska oregelbundet med 5-30 minuters mellanrum. Värkarna varar vanligtvis mellan 20 och 45 sekunder.

STANNA UPP I VARJE VÄRK! Oavsett om de är smärtsamma eller inte så stanna upp för att träna, sluta med det du gör, blunda gärna för att lättare gå inåt och andas ner i kroppen, ner i området med smärta, ner till barnet, och säg JA till detta. Varje gång du andas ut så släpp allt motstånd du har i kroppen (för det har du om du inte tränat innan). Bli tung i kroppen under varje utandning.

BRA! bekräfta dig själv med ett BRA efter varje sådan träningsvärk. Du tränar nu på att hantera de riktiga förlossningsvärkarna för då gör du på samma sätt, men du kommer  då att behöva mer stöd  som påminner, berör och bekräftar dig.

 Sammanfattat:

 • Denna period är jättebra träning inför förlossningsvärkarna, du växer in i arbetet.
 • Stanna upp och fokusera på andningen så fort värken börjar och rikta andningen ner i kroppen, ner i smärtan, och medvetet släpp allt motstånd i kroppen vid varje utandning, bli tung i kropp och bäckenbotten.
 • Andas ner till ditt barn, du och ditt barn gör nu detta tillsammans, var med ditt fokus där ditt barn är, i kroppen.
 • Försök att se situationen som den är. Se det normala i situationen, så här är det för mig just nu. Den här perioden är en nödvändig del i helheten.
 • Din önskan om att det borde vara på något annat sätt kan stressa dig och gör då smärtan svårare att hantera.
 • Acceptera situationen utan att du behöver gilla den och hantera smärtan med hjälp av att släppa tankarna på att det skulle vara på något annat sätt – så här är det just nu och ju mer jag kan acceptera detta ju lättare kan jag hantera det.
 • Försök att hitta en avslappnad viloställning så kroppen inte behöver bäras upp hela tiden.
 • Sov mellan värkarna om du är trött och kan. Gör i alla fall ett försök.
 • Det finns lite bevis för att man promenerar eller aktiverar igång förlossningen. Din förlossning kommer igång när din kropp är redo. VILA hellre.
 • Det är viktigt att äta, att ladda med mat lite och ofta under denna lugnare fas.
 • Genom att träna på denna andning och avslappning på förhand odlar du en medvetenhet om din kropp.
 • Bada är ett bra sätt att slappna av mer på. Värmen gör att kroppen blir tung och avslappnad och du har då lättare att hantera smärtan
 • Beröring och lätt massage ger extra hjälp till avslappning
 • Kom ihåg att kroppen vet hur den ska göra och att det är sinnet (ditt intellekt) som behöver vara stilla och följa kroppen. Ofta är det tyvärr tvärtom – kroppen får underordnar sig sinnet.

TIPS: En jättebra avslappnande ställning i denna fas är att ligga i sängen med höjd huvudända. Lägg och en stor kudde eller saccosäck under dina knän för då kommer svanken ner mot sängen och ställningen blir mycket mer vilande för kroppen.

Alternativt sitta i skräddarställning i soffan med en kudde bakom ryggen så du kommer helt upprätt, en bra ställning att träna på hemma som du kan använda dig av under stora delar av öppningsskedet.

När ska man åka in: Är du förstföderska och vattnet inte har gått kan du i regel vara hemma mycket längre än du tror. Du kan vara hemma tills du har ungefär värkar var tredje minut och har haft så ett bra tag. När du stannar upp och fokuserar inåt och neråt i kroppen så kommer du veta när du ska åka in, du åker in när du vill åka in och har tillräckligt mycket värkar. Annars ringer du och rådfrågar förlossningspersonalen.

Är du omföderska så åker du in tidigare när du har värkar med ungefär fem minuters intervall.

Men det är svårt att sätta upp gränser, det är individuellt och är du osäker så ringer du förlossningen och finns det oro eller rädsla så ska du åka in tidigare för att få stöd. 

Läs:  Coaching på telefon, telefonsamtalet som hjälpte

Läs: Våra attityder kan hämma eller förstärka ett värkarbete

Medvetet Födande eller Rädd Att Föda – Oavsett vad så BOKA här ETT SAMTAL med Maria Engström och få värdefulla strategier med dig in i födandet