Förlossningsbrev

Förlossningsbrevet

Här får du experttips om hur du kan skriva ett  brev till förlossningspersonalen av en barnmorska med lång och djup erfarenhet av födande.

En mall till förlossningsbrev finns att ladda ner här: Förlossningsbrev Mecora

Läs här: Latensfasen, hantera de viktiga förvärkarna 

Ett förlossningsbrev  är en mer personlig information än det som står i journalen och som hjälper barnmorskan på förlossningen att på kort tid få veta mer om dig,dina tankar och behov runt födandet.

Här kan du kan uttrycka tankar, känslor och behov om hur du tror att personalen kan underlätta och hjälpa dig och din stödperson på bästa sättet. Kom ihåg att du  inte kan planera en förlossning. En förlossning tar den tid den tar, det viktigaste är att du känner tillit till personalen och är trygg för då kommer du att kunna överlämna dig åt de födande krafterna. Genom brevet slipper du en del frågor eftersom när du väl är inne i ditt förlossningsarbete så ska den tänkande delen i ditt huvudet vara så stilla som möjligt och bara följa kroppen.

Exempel på innehåll:

 •        Mitt mående under graviditeten har varit:
 •        Tidigare erfarenheter av födande eller annat som påverkar mig
 •        Mina tankar och känslor inför att föda är:
 •        Mina tankar om förlossningssmärta är:
 •        Jag/vi har förberett oss inför födandet på dessa sätt:
 •        Jag önskar stöd och påminnelse i detta under mitt födande:
 •        Min stödpersons tankar och känslor runt att vara med under förlossningen är:
 •        Min stödperson önskar stöd i
 •        Det här vill jag/vi också att personalen ska veta:

Du kan skriva något personligt om att du ser fram emot hjälp och stöd etc “Jag önskar föda i trygghet och vill att ni med glädje och utan stress kommer in till mig och min partner och hjälper oss”

DSC_00199 - Kopia  Förlossningskurs 2+3 januari i Stockholm Medvetet Födande

LÄS MER OCH BOKA HÄR 

LustAttFoda_heart_2014_small

Här är några exempel från förlossningsrädda kvinnors brev som jag hjälpt, läs igenom punkterna och ta dem som känns viktiga för dig. Viktigt också är att brevet blir så tydligt och gärna så kortfattat som möjligt.

Viktigt under denna förlossningen för att känna mig trygg är att:

 • Få mycket stöd och bekräftelse och information att det är som det ska
 • Fortlöpande information om vad som händer och hur vi kan jobba vidare.
 • Påminnelse om och guidning i att  vara “här och nu” i min kropp under värken
 • Stöd i att acceptera det som sker nu.
 • Vänd bort och stäng av ljudet från CTG-apparaten och bekräfta att ni har kontroll och ansvarar över den.
 • Om jag har svårt att hålla fokus och vara närvarande, påminn mig då om att säga ordet JA under värken. “JA jag föder, det är tufft men JA, jag vill föda” eller ordet NER eller TUNG fungerar också som ett mantra att säga tyst eller högt under utandningen
 • Om känslor kommer uppmuntra mig i att tillåta de. Guida mig sedan tillbaka till fokus på här och nu när känslan släppt (nu är du här det är en ny förlossning, en ny gång)
 • Så få vaginalundersökningar som medicinskt möjligt
 • Att vara förberedd inför vaginalundersökningar och tillåta mig ha kontroll genom att ta det långsamt och stanna till när jag vill det.
 • Påminn min partner att han inte behöver ha koll på CTG-apparaten utan istället fokusera på mig.
 • Påminna min stödperson emellanåt hur han ska stötta mig (visa gärna praktiskt hur han/hon kan göra. T.ex hålla händerna på mina axlar och följa med ner under utandning)
 • Uppmuntra till byte av ställningar
 • Påminn mig om att jag ska fokusera ner i tryckkänslan och acceptera den när det skedet börjar och vara tung i bäckenbotten
 • Påminn mig om att släppa ner käken när jag krystar, jag bör inte ha stängd sammanbiten käke
 • Om jag har Syntocinon/Oxytocindropp (värkstimulerande) så får värkarna inte komma för tätt. Det ska vara bra pauser emellan! 

Tack för att du läser detta och bekräfta för mig att du gjort det.

Tips

Om igångsättning

Igångsättning av en förlossning kan ta allt mellan någon timme till flera dagar. Om du sätts igång och starten är en omogen livmodertapp så behöver det ta tid. När det värkstimulerande droppet sätts så finns en tendens att vissa barnmorskor höjer det för ofta och låter värkarna komma för tätt. Du ska betraktas som du är i latensfas och då ha glesare värkar än aktiv förlossning.  Detta är jätteviktigt då det är lätt att bli för stressad  i tidigt skede av förlossningen och då tar det mer tid och blir svårare.

Om du sätts igång pga av att vattnet gått och du inte har värkar så kommer du att få värkstimulerande dropp. Det händer ofta att kroppen fattar galoppen och kommer igång med egna värkar och då behövs droppet stängas av, inte sättas på fem milliliter som i vissa fall kan vara alldeles för högt. Jag skriver detta för att Syntocinon/Oxytocin Pilum är ett mycket potent läkemedel och några ml har stor effekt.

Efterbörsskedet
Fasen eller tiden  mellan barnets födelse och till dess moderkakan är ute är en fas då du som nybliven mamma behöver lugn och ro med barnet, allt annat kan vänta tills moderkakan har kommit. Vänta med foton och sms till släkten. Bara vila och titta på undret som ligger i din famn. Känn känslan i kroppen, din kropp som vid det tillfället har högsta dosen av kärlekshormoner.
I möjligaste mån bör inga personalbyten ske och förbered personalen på att du vill ha lugn och ro här. Inga grattis, inga frågor om oväsentligheter mm. Stress under denna fas kan försvåra moderkakans framfödande och därmed öka risken för blödningar.
“Syntocinonsprutan” Vill du ha den eller inte? Det är ditt val? Ta ställning före förlossningen.

Väljer du inte så får du den. Det är en injektion som ges direkt intravenöst då de flesta kvinnor idag har en infart direkt i blodet annars kan den ges i muskeln i låret. Denna spruta ges rutinmässigt på många sjukhus utan att tillfråga kvinnan som syfte  att minska blödning. En lugn ostressad kvinna behöver inte denna spruta. Jag jobbade många år innan denna rutin kom till och detta är något som den intelligenta kroppen kan ta hand om själv.

Man vet idag alldeles för lite om effekterna men det finns antydan om att den kan ha effekt på anknytningen mellan mor och barn eftersom den hämmar det egna Oxytocinet. Kroppseget Oxytocin påverkar kvinnas beteende att närma sig och knyta an till sitt barn medan Syntocinonet (det konstgjorda) inte påverkar det beteendet och skulle därmed kunna ha viss effekt på anknytningen. En rutin som man vet alldeles för lite om dess konsekvenser. Mitt råd är att bara ta emot den om det är medicinskt motiverat, inte som en rutinåtgärd.

“K-vitaminsprutan” Vill du att ditt barn ska ha den eller inte? Det är ditt val? Ta ställning före förlossningen

Samma sak här att den ges rutinmässigt på alla förlossningsavdelningar, trots att det inte är obligatoriskt utan frivilligt att ta emot den. Jag vill inte råda dig hur du ska göra, jag vill med detta få dig att söka fakta och ta reda på mer information och efter det bestämma om ditt barn ska få K-vitaminsprutan eller inte.

 

Beställ CD/MP3 “Mindfulness i födandet” (byter namn till Medvetet Födande)

Medvetet Födande eller Rädd Att Föda – Oavsett vad så BOKA ETT SAMTAL med Maria Engström och få värdefulla strategier med dig in i födandet