Medvetet Födande

LustAttFoda_heart_2014_smallMedvetet Födande

Nya tidens förlossningskurs – bygger på vetenskap och stressfysiologi

 Nu i Stockholm!

Den populära kursen kommer nu till Stockholm. Kursen som bygger på vetenskap om kroppens  stressfysiologi och lugn och ro-system. Du ökar dina möjligheter till en harmonisk upplevelse av både förlossningen och första tiden med barnet och relationen. Nu i Stockholm efter 15 år i Falun.

Att vara “här och nu” i födandet

Släpp målet och fokusera på “resan” här och nu under din förlossningen då frigör du din kropps egen inneboende kraft och visdom. Kursen är två tillfällen á 3 timmar. Totalt 6 timmar. Kostnad 1895 kronor/par. Start januari 2016  SE DATUM HÄR

Nycklarna är:

 • Medveten andning och avslappning
 • Kroppsnärvaro
 • Fokus och mental inställning
 • Rätt stöd

Effekter:

 • Öppnar kroppens födande krafter
 • Stressreducerande
 • Verktyg som för dig tillbaka till nuet
 • Upplevelse av kontroll
 • Minskad upplevelse av smärta
 • Kroppens normala process stöds
 • Mindre behov av medicinsk smärtlindring
 • Bättre Oxytocineffekt – kärlekshormoner flödar
 • Ökad möjlighet att känna eufori en känsla som fortsätter i ett par veckor efter en förlossning i harmoni.

Detta går vi igenom och tränar på kursen eller bara får mer info om. Vi går också igenom om anknytning.

Välkomna!    BOKA HÄR  

Klicka här för att få en Gratis Guide för bästa förlossningsupplevelse

”Andningen är nyckeln till livets mysterium, både för kropp och själ”

Läs föräldrars kommentarer om kursen och sina förlossningsberättelser 

Varför ska man behöva gå en kurs?

Det är så viktigt att förlossningen blir en bra upplevelse för både barn, mamma och partner. Det viktigaste är inte att det blir en “vanlig förlossning” utan hur upplevelsen blir. En svår upplevelse kan påverka relationen till barnet genom att anknytningen kan försvåras och det kan också påverka relationen till partnern. Kvinnan har större risk för att drabbas av en depression efter en traumatisk förlossning. Forskning visar även att negativa förlossningsupplevelser gör att kvinnor föder färre och barn med längre mellanrum. Därför är det viktigt att ha en strategi med sig in i födandet. Det är viktigt att ha en strategi och veta hur man ska möta värkarna och smärtan. 

Många kvinnor som hanterat andra stora utmaningar i livet men när de kommit i förlossningen har inte den erfarenheten räckt. De hade läst mycket men inte tränat in det i kroppen. Deras sinne/intellekt var oförberedd på att vara stilla att bara följa kroppen. I andra stora utmaningar i livet finns alltid en reträtt, man har kunnat hoppa av om det blir för svårt. Man vet ungefär hur lång tid saker och ting tar, i en förlossning är det inte så. Ovissheten om hur lång tid det tar är svår att hantera utan en tydlig strategi. Då behöver man återigen släppa sitt intellekt som säger massa saker (det här går inte, jag vill inte mer, ta mig härifrån, jag vill dö etc) och istället vara i upplevelsen med hjälp av fokus på andningen och att andas in i smärtan, de är de bråkiga tankarna i bakgrunden och påverkar dig inte lika mycket.

Stödet av partner och personal är centralt för att påminna kvinnan om detta. När vi föder så ska plötsligt vår kropp göra något utan intellektets påverkan (precis som kroppen  gjort när den skapade barnet). Vårt intellekt är ständigt aktivt hos de flesta av oss idag. Vårt intellekt vill inte alls överlämna sig och inte ha något att säga till om. Den vill bestämma om en sak är tråkig, rolig eller tar för lång tid, gör för ont etc. Intellektet bör vara stilla eller enbart positivt om det ska hjälpa kroppen under födandet. Ett intellekt som tjatar om att det inte går inte vill, tar för lång tid etc. stjälper kroppen.

Tänk nu att du är så mycket större än dina tankar att tankarna bara är en del av dig. Att du kan börja välja vilka tankar du ska lyssna på och vilka tankar du ska låta passera utan att du engagerar dig i dem. Jag brukar säga på mina kurser i förlossningsförberedelse att det vore enkelt om vi kunde lämna huvudet på hatthyllan hemma och kroppen åker in och föder barn, för kroppen vet men intellektet eller vårt sinne vet inte utan blir så lätt rastlöst och oroligt. En stressad kvinna som inte får tillräckligt med hjälp och stöd att vara här och nu och gå inåt får ofta ett längre förlopp och förlossningen avslutas oftare med sugklocka eller kejsarsnitt. Att kroppen kan föda det barn som väntas tror jag alla innerst inne vet.

Kroppen kan skapa ett barn, en ny människa, det måste ju vara mycket mer avancerat och svårare än att få ut denna skapelse. Det brukar jag säga till de förlossningsrädda kvinnor jag möter som inte har tilltro till sin egen förmåga. Idag är väldigt många kvinnor medvetna om att deras sinne, alltså tankar och känslor, kan störa och göra förlossningen svår eller också omöjlig att våga gå in i. Tänk också på hur andra däggdjur gör. De går undan till en trygg plats och föder utan att behöva lära sig eller gå på kurser. Även om det inte alltid blir bra så kan de föda. Vi vill inte ha det så, vi vill ha kontroll för att de få barn vi föder ska överleva.

Den stora skillnaden här är att vi människor har ett intellekt som vi fått som gör att vi kan skapa, planera och älta. Vilket är ett fantastiskt verktyg men stjälper oss i stunder när vi ska vara hellre än göra något. För rädslan att det ska hända något tar bort lugn och ro-hormoner och dess effekter. De förlossningsrädda kvinnorna som jag mött har så gott som alla beskrivit att de ”inte var där, de ”stängde av” eller ”flydde mentalt” de tankar de haft under förlossningen som har lett till känslor av rädsla och panik. Den stressen är lamslående, kvinna blir uppgiven och förmedlar inte att hon gett upp och det kan vara svårt att upptäcka om man inte ställer rätt frågor.

Smärtupplevelsen blir mycket svårare om tankarna ges stort utrymme. Om vi istället fokuserar med hjälp av uppmärksamheten på andetaget så får inte tankarna och känslorna samma utrymme och smärtupplevelsen minskar. Tankar och känslor kommer att komma så var tillåtande mot dina känslor men  släpp de tankar som stjälper genom att rikta uppmärksamheten tillbaka till kroppen och  andningen, bort från tankarna . En tanke kan säga: ”Jag vill inte ha det så här”, vilket gör upplevelsen mycket svårare än om tanken säger: ”Så här är det! Jag accepterar det som är nu, det gör ont att föda och nu behöver jag mer smärtlindring eller mer stöd

Det hade varit fantastiskt bra om vi hade kunnat stänga av våra tankar när vi ska föda barn. Kroppen vet men det är sinnet som vi behöver träna i hur det ska följa kroppens arbete. Idag är vårt sinne så vant att vara upptaget med både TV, dator och mobil. Är det tråkigt så byter vi kanal eller musik. Under födandet ska vi plötsligt kunna koppla bort intellektet och säga åt det att vara tyst så kroppen får jobba ifred. Det har de flesta mycket svårt för!! Det är där mindfulness kommer in.

Medveten närvaro  stödjer den kroppsliga processen som födandet är. Ju mer närvarande kvinnan kan vara i den direkta upplevelsen som den är ju mer blir din förlossning så som den är ämnad att bli. Ju mer du jobbar emot kroppen vill att det ska vara på ett annat sätt. När vi låter våra tankar styra och de är negativa då utsöndrar kroppen stresshormoner. Stresshormonerna tar ut effekten av värkhormonet vilket gör värkarna sämre och dessutom gör stressen du känner att du spänner dig mer och att du tänker ännu mer negativa tankar. Du är inne i en stresspiral och ett flyktbeteende.

Vi har fått förmågan att sluta föda barn om vi blir riktigt rädda. Det är en fantastisk överlevnadsstrategi vi är födda med. Är kvinnan inne i ett aktivt värkarbete och hon blir riktigt skrämd då slutar värkarbetet och det börjar inte förrän hon är trygg igen. T.ex. under naturkatastrofer eller liknande. Inne på förlossningsrummet finns det mycket sällan ett reellt hot, utan det är kvinnans tankar om att det är för svårt att det inte går som skrämmer henne. De tankarna tar inte bort värkarna helt men stressen tar ut effekten av värkhormonet och värkarna blir mindre effektiva och kommer glesare och stressen ökar mer ju längre tid det tar.

Idag har fler svårt för tystnaden och att inte göra något, att bara vara i sitt födande. De har svårt att stå ut med den ovisshet det innebär att föda barn och vill veta hur lång tid det tar etc. Sinnet/intellektet vill inte släppa ifrån sig kontrollen och många har svårt att släppa tankarna vilket också försvårar förlossningen. Många accepterar inte det som är, man vill ha det på ett annat sätt. Många har svårt att lyssnar på sin kropp, det är inte något vi får lära oss. Den ska fungera och när den är slutkörd blir man förvånad och besviken. Istället är det i vårt intellekt som mycket av energi och fokus läggs. Under en förlossning handlar det om att släppa intellektet och låta kroppen göra det jobb den kan. Men eftersom vi ofta inte vet om att vi tänker oavbrutet är det just det som är svårigheten, att överlåta jobbet åt kroppen och inte låta sin tankar styra.Vi kan lätt öva upp att lyssna på kroppen. Närvaro är en väg att få tillgång till vår medvetenhet. Vi ser tydligare att vi har ett val. Det vi tänker om det vi upplever nu är alltid ett steg bort från upplevelsen. I födandet är tankarna för många kvinnor ett hinder. Kvinnor idag behöver redskap för att våga vara närvarande i det som sker, i processen. Vi lever i ett informationssamhälle och är ovana att vara i kroppen. Många kvinnor har sin uppmärksamhet i sitt sinne/i sina tankar om det som sker.Vilket gör att det kan upplevas mer smärtsamt och svårare än det skulle behöva vara. Mindfulness är en metod som hjälper oss att acceptera verkligheten som den är och bli närvarande i kroppen under födandet.  

“Om du vill föra en människa mot ett bestämt mål, måste du först finna henne där hon är och börja därifrån”
                                                 Kierkegaard