Do the opposite

avslappInget annat är viktigare än att tillåta det som pågår i kroppen under födandet, utan motstånd.

Jag träffar många gravida kvinnor i värkarbete som inte pratar svenska och inte har förberett sig. De är spända och har en ytlig andning och gör allt de kan för att distrahera smärtan.

De flesta kan några ord engelska och med enkla ord och ett tydligt kroppsspråk får de en snabb genomgång av “Medvetet Födande” här och nu ofta direkt på ett intagningsrum på sjukhuset för att just börja göra tvärtom.

Breathe, every time the contraction starts you stop talking stop answering me just start focus on yor breath….good..(stop being a good girl answering the midwife in the middle of a contraction!! 🙂 )…..focus inwards on your baby……good, every time you breath out you release your body……heavy body…. good…bring your attention back to your baby….. You just do the opposite, instead of holding back, tensing your muscles to protect yourself you do the opposite, let go of resistance and release, being heavy accepting the work, saying yes this is it now…perfect…

Det som händer är att kvinnan får hjälp att komma ur sitt  “autopilotläget” det läge som direkt kopplas på när smärta kommer (ett omedvetet läge)  till att gå över till ett mer “medvetet läge” som försätter kroppen i harmoni.

…och effekten är också TVÄRTOM eller en helomvändning. Alltid lika fantastiskt att se att upplevelsen förändras från motstånd som ger stress  till acceptans och avslappning som ger lugn och jag blir alltid lite ledsen att detta enkla ska vara så svårt att lära ut.

Dessa ord och guidning ger en total omvandling från stress, “jag vill att det ska vara annorlunda” till acceptans och “ok, jag hanterar detta nu”. Många har kommit in i ett tidigt värkarbete och åker hem igen men då med en strategi att hantera smärtan med och en större trygghet att detta är som det ska och information om när de ska höra av sig igen. Partnern får samtidigt se och lära sig hur han kan stötta kvinna med enkla ord och tydliga händer som guidar hennes kropp att släppa motståndet mot det som pågår i nuet, även han blir tryggare och lugnare och kan därmed stötta ännu bättre.

LÄS MER om Medvetet Födande

Comments are closed.