Släpp duktigheten – Du är inte till besvär

Ja, det finns inget som kallas att vara besvärlig när man föder barn. Men många kvinnor har uppfostrats till att inte vara till besvär, utan vara ”duktiga flickor”  och det kan ställa till bekymmer när man då inte vågar be om det man behöver.

Släpp taget om den duktiga flickan, förbered dig på att du får be om hjälp, du får ringa på klockan hundra gånger, du ska inte svara på frågor från någon mitt under värkarna, du har inget ansvar för din partner (hur han mår, om han ätit, är trött – låt han/hon ta det ansvaret själv) det är dina behov som styr denna dag du föder – det viktigaste är att det blir bra för dig!

Lycka till

maria♥

 

Comments are closed.