Släpp duktigheten – Du är inte till besvär

Ja, det finns inget som kallas att vara besvärlig när man föder barn. Men många kvinnor har uppfostrats till att inte vara till besvär, utan vara ”duktiga flickor” och det kan ställa till bekymmer när man då inte vågar be om det man behöver.

Släpp taget om den duktiga flickan, förbered dig på att du […]