Attityd 2 – Acceptans

Acceptans är den andra attityden inom mindfulnessträningen som jag tar upp här.

Ofta önskar vi att det skulle eller borde vara på något annat sätt än det är.

Acceptera läget, och dina känslor, precis som de är. Då kan du agera klokare.

Men lämna idéerna (tankarna) om att det borde vara på ett annat sätt […]