Se det inte som ett problem se det som en situation.

Tänk att det ofta är så att det är lättare att klaga och få medhåll av andra än att vara positiv och få medhåll. Då kan det kännas som man inte riktigt är med i gänget.

Jag får ofta höra det från kvinnor att jargongen är att man ska tycka att det är jobbigt, […]