Till oss som ger stöd och vård

Genom att själva träna oss i medveten närvaro kan vi både komma tillbaka till våra egna djupaste intentioner och återknyta kontaken med vad som är sant för oss som vårdgivare och förmedla ett redskap till vårdtagaren (människan vi möter).

Genom att lära sig färdigheterna i mindfulness får vi ett redskap för att ta vara på […]