Till oss som ger stöd och vård

Genom att själva träna oss i medveten närvaro kan vi både komma tillbaka till våra egna djupaste intentioner och återknyta kontaken med vad som är sant för oss som vårdgivare och förmedla ett redskap till vårdtagaren (människan vi möter).

Genom att lära sig färdigheterna i mindfulness får vi ett redskap för att ta vara på […]

Mindfulness i födandet- instruktör

För personal inom MVC, förlossningsförberedelse, förlossningsvård och Auroramottagning.

Starta egna kurser i ”Mindfulness i födandet” på din ort. Bli en instruktör/utbildare mentor på din klinik, MVC. Ge blivande föräldrar ett verktyg för livet.

Fördjupa kunskapen om hur tankar och känslor påverkar kroppens kemi och hur vi får sinnet att följa kroppen under födandet. Bli Mindfulness […]