Mindfulness i födandet- instruktör

För personal inom MVC, förlossningsförberedelse, förlossningsvård och Auroramottagning.

Starta egna kurser i ”Mindfulness i födandet” på din ort. Bli en instruktör/utbildare mentor på din klinik, MVC. Ge blivande föräldrar ett verktyg för livet.

Fördjupa kunskapen om hur tankar och känslor påverkar kroppens kemi och hur vi får sinnet att följa kroppen under födandet. Bli Mindfulness […]