Mindfulness i födandet- instruktör

För personal inom MVC, förlossningsförberedelse, förlossningsvård och Auroramottagning.

Starta egna kurser i ”Mindfulness i födandet” på din ort. Bli en instruktör/utbildare mentor på din klinik, MVC. Ge blivande föräldrar ett verktyg för livet.

Fördjupa kunskapen om hur tankar och känslor påverkar kroppens kemi och hur vi får sinnet att följa kroppen under födandet. Bli  Mindfulness i födandet-instruktör

Gå den första instruktörskursen till reducerat pris för att sprida detta framgångsrika
förlossningsstöd. Mindfulness som metod är evidensbaserat på stress och smärta. Våren 2012. Tre heldagar + litteratur + egen träning samt uppföljning.

Mer information om instruktörskursen här

Comments are closed.