Visdom

Behöver du mer kunskap? Kan mer information rädda världen, eller snabbare datorer? Fler vetenskapliga eller intellektuella analyser. Är det inte vishet som mänsligheten mest av allt behöver i vår tid?

Men vad är vishet och var finner man den? Vishet kommer med förmågan att vara stilla . Bara se, bara lyssna. Ingenting annat behövs. […]