Visdom

Behöver du mer kunskap? Kan mer information rädda världen, eller snabbare datorer? Fler vetenskapliga eller intellektuella analyser. Är det inte vishet som mänsligheten mest av allt behöver i vår tid?

Men vad är vishet och var finner man den? Vishet kommer med förmågan att vara stilla . Bara se, bara lyssna. Ingenting annat behövs. Att vara stilla, se och lyssna aktiverar den intelligens inom dig som ligger bortom det begreppsmässiga. Låt stillheten ledsaga dina och och gärningar.

Eckhart Tolle

 

Comments are closed.