Mecora flyttar och bloggar

mecora_heart_litenMecora har haft sitt fäste i Dalarna, Falun samt en del verksamhet över telefon/internet. Huvudsakligen kurser för blivande föräldrar men även föreläsningar för personal inom mödravård och förlossning. Nu flyttar jag och företaget till Malmö, det känns rätt för mig att komma till en storstad både för min egen personliga del men mycket för mitt företagande som är en stor del av mitt personliga liv 🙂

Jag byter namn på min kurs “Mindfulness i födandet” till “Lust Att Föda” som innehåller i stort sett samma som tidigare men ett extra fokus på hur du som födande kvinna kan känna lust till förberedelse och hur hormonerna och energierna jobbar i en harmonisk kropp (en kropp som är ostressad) och möjligheten till att faktiskt känna lust under födandet och glädje och euforikänslor efter förlossningen och vad som behövs för att öka möjligheterna till det.

Jag kommer att börja blogga mer regelbundet och huvudfokus kommer att vara förlossningsvården hur den ser ut idag och vad som behöver ändras för att fler kvinnor ska få möjlighet att föda i harmoni. Har ni önskemål om vad ni vill att jag ska ta upp med tanke på den erfarenhet jag besitter med över 20 år inom förlossningsvård och snart femton år inom personlig utveckling så tipsa mig gärna.

Vi hörs

Maria <3

Comments are closed.