Attityd 4 – Tillit

Tilliten som kom och gick

Tillit är ytterligare en attityd man utvecklar genom mindfulnessträning. Tillit är något vi kan träna upp om vi har svårt för att känna tillit. Vi kan börja med att lyssna till kroppens förnimmelser och känslor utan att döma dem. Att lyssna till sina egna känslor och ta dem på allvar […]