Förlossningsbrev

Här får du tips på Mecora om hur du kan skriva ett sådant brev.

En mall till förlossningsbrev att ladda ner: Förlossningsbrev Mecora

Förlossningsbrevet är information som hjälper barnmorskan på förlossningsavdelningen att på kort tid få veta mer om dig och dina tankar runt födandet.

Kom ihåg att di inte kan planera din/er förlossning. […]

Sökes: Magiska berättelser om födande

Magiska berättelser att sprida till blivande föräldrar om födande

Kvinnor, män, föräldrar, barnmorskor, undersköterskor och läkare

Hur var din förlossning som födande kvinna? Hur var det för dig som partner? Hur var det för dig som barnmorska, undersköterska, läkare att bistå? Jag är intresserad av allas perspektiv.

Det jag framförallt söker är berättelser där man […]